งานตรวจความปลอดภัย
    บริการตรวจสอบอาคาร
      อาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท
      บทลงโทษตามกฎหมาย
      ขั่นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ
      รายละเอียดการตรวจสอบ
      ทำไมต้องตรวจและประโยชน์ที่ได้
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      หน้าที่ของเจ้าของอาคารตามกฎกระทรวง
    บริการตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงานประจำปี
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มไฟฟ้า
    บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Infrarate
    บริการตรวจลิฟท์ รอก เครน
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มตรวจ คป1,2
    บริการตรวจวัดแสงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดเสียงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นที่ใช้งาน
    งานที่ปรึกษาพลังงาน
    บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
    บริการยื่นขอผ่อนผันการจัดการพลังงานประจำปี
    บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
    บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน
    ตรวจวัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็น (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ (kW/m3/min)
    ตรวจวัดหาปริมาณการรั่วไหลเครื่องอัดอากาศ
    ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Boiler
    ตรวจวัดการสูญเสียความร้อนด้วยกล้อง Infrarate
    ตรวจวัดหาประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์อื่นๆ
    บริการจัดฝึกอบรม
    อบรมระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั่นตอน
    อบรมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
    อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
    งานด้านออกแบบและติดตั้ง
    บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
    บริการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    บริการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
    บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
    Link แนะนำ
      iworldshoping
      สภาวิศวกร
      กรมโยธาธิการและฝังเมือง
      สภาสถาปนิก
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
      สำนักความปลอดภัยแรงงาน
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
    ติดต่อบริษัท/ขอใบเสนอราคา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 57
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 190,759
 เปิดเว็บ 19/02/2556
 ปรับปรุงเว็บ 16/02/2564
 สินค้าทั้งหมด 4
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 สิงหาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             

บริหารอาคารชุด/สำนักงาน /คอนโด/หมู่บ้าน/โรงงาน/พลาซ่า/Tehical Service และรับตรวจสอบอาคารและพลังงาน

    โปรโมชั่น

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     
ประกาศแล้ว     ใบอนุญาตเลขที่ น.0033/59      

      

    รับบริหารอาคารชุด/สำนักงาน/หมู่บ้าน/ห้างสรรพสินค้า/โรงงาน /Technical Service /งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม/ทำรายงาน EIA Monitoring  /Energy Audit ตรวจรับรองพลังงาน /Consulttancy
    เกี่ยวกับเรา
                  

                  บริษัท อี แอนด์ บี พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553  เป็นบริษัทให้บริการงานทางด้านวิศวกรรม ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบป้องกันฟ้าผ่า และงานบริการตรวจสอบ  ตรวจสอบอาคาร   ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน  ตรวจความปลอดภัยในโรงงาน  งานจัดทำระบบการจัดการพลังงานอาคารและโรงงาน  งานจัดทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในอาคารและโรงงาน  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน งานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี   ที่มีประสบการณ์เข้าให้คำปรึกษาอาคารและโรงงาน  และพร้อมที่จะให้คำแนะนำในขัอกำหนดกฎหมาย  ความปลอดภัยและในทรัพย์สินของท่าน    และแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอาคารและโรงงานของท่าน
       ซึ่ง
เป็นเส้นทางเลือกใหม่ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้จัดการอาคาร/โรงงาน ที่จะเลือกให้เราเป็นที่ปรึกษาตรวจสอบอาคาร และแนะนำแนวทางในการประหยัดพลังงาน ในอาคารของท่าน

             
ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัท มีให้บริการงาน บริหารอาคารชุด/สำนักงาน/หมู่บ้าน/คอนโด/และพล่าซ่า   property Mangement งาน Facilitie Management ไว้คอยให้บริการแบบครบวงจร  โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี   คอยไว้ให้บริการ และมุ่งมั่นพัฒนา ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

        
   
         
 
 
 
    ขอบเขตของงาน

ตรวจสอบอาคาร
          อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบ 9 ประเภท อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารชุมนุม, โรงมหรสพ, โรงแรม, สถานบริการ, อาคารชุด, อาคารโรงงาน, ป้าย

 
ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน
      ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง 2550 กำหนดมาตราการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน   
ตรวจ เครน ลิฟท์ รอก 
      ตรวจสอบความปลอดภัย ตามประกาศ กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  

 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
        ติดตั้งซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงงาน ปรับเปลี่ยนชนิดโคมไฟฟ้า
ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
     ออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตราฐาน สำหรับอาคารโรงงาน 
 

ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
         ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งระบบ Early Streamer Emission และระบบ Farady

 
    ตรวจสอบอาคาร
คอนโด
โรงแรม
อพาร์ตเมนต์
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานบันเทิง
   
     รับบริหารอาคารชุด/สำนักงาน/โรงงาน/หมู่บ้าน/ศูนย์การค้า/นิติบุคคล/จดทะเบียนอาคารชุด
   รับทำรายงาน Monitoring (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
    ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
ตรวจวัดบันทึกพลังงานไฟฟ้า
(Datalogger)นำข้อมูลที่บันทึกไว้ นำออกมาแสดงผลในรูปของกราฟ หรือตารางได้ เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้า

 
ตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
(thermoscanนำภาพมาวิเคราะห์ผลของสีที่ได้เพื่อวิเคราะห์บริหารจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ล่วงหน้า

 
ตรวจวัดวัดค่าความต้านทานสายดิน
ตรวจเช็คคุณภาพค่าความต้านทานในระบบกราวด์ให้อยู่ในเกฎมาตราฐาน


 
    ตรวจระบบไฟฟ้า ( thermoscan)

 
    ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
View All
    Property Management Service
คอนโด
โรงแรม
อพาร์ตเมนต์
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานบันเทิง
   
     รับบริหารอาคารชุด/สำนักงาน/โรงงาน/หมู่บ้าน/ศูนย์การค้า/นิติบุคคล/จดทะเบียนอาคารชุด
   รับทำรายงาน Monitoring (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 
Copyright by eandb.co.th
Engine by MAKEWEBEASY