งานตรวจความปลอดภัย
    บริการตรวจสอบอาคาร
      อาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท
      บทลงโทษตามกฎหมาย
      ขั่นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ
      รายละเอียดการตรวจสอบ
      ทำไมต้องตรวจและประโยชน์ที่ได้
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      หน้าที่ของเจ้าของอาคารตามกฎกระทรวง
    บริการตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงานประจำปี
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มไฟฟ้า
    บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Infrarate
    บริการตรวจลิฟท์ รอก เครน
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มตรวจ คป1,2
    บริการตรวจวัดแสงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดเสียงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นที่ใช้งาน
    งานที่ปรึกษาพลังงาน
    บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
    บริการยื่นขอผ่อนผันการจัดการพลังงานประจำปี
    บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
    บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน
    ตรวจวัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็น (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ (kW/m3/min)
    ตรวจวัดหาปริมาณการรั่วไหลเครื่องอัดอากาศ
    ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Boiler
    ตรวจวัดการสูญเสียความร้อนด้วยกล้อง Infrarate
    ตรวจวัดหาประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์อื่นๆ
    บริการจัดฝึกอบรม
    อบรมระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั่นตอน
    อบรมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
    อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
    งานด้านออกแบบและติดตั้ง
    บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
    บริการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    บริการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
    บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
    Link แนะนำ
      iworldshoping
      สภาวิศวกร
      กรมโยธาธิการและฝังเมือง
      สภาสถาปนิก
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
      สำนักความปลอดภัยแรงงาน
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
    ติดต่อบริษัท/ขอใบเสนอราคา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 19
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 187,102
 เปิดเว็บ 19/02/2556
 ปรับปรุงเว็บ 16/02/2564
 สินค้าทั้งหมด 4
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

บริหารอาคารชุด/สำนักงาน /คอนโด/หมู่บ้าน/โรงงาน/พลาซ่า/Tehical Service และรับตรวจสอบอาคารและพลังงาน

 .รายละเอียดการตรวจสอบ
1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
    (1.1) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
    (1.2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
    (1.3) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
    (1.4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
    (1.5) การชำรุดสึกหรอของอาคาร
    (1.5) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
    (1.7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
    (2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
        (2.1.1) ระบบลิฟต์
        (2.1.2) ระบบบันไดเลื่อน
        (2.1.3) ระบบไฟฟ้า
        (2.1.4) ระบบปรับอากาศ
    (2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        (2.2.1) ระบบประปา
        (2.2.2) ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
        (2.2.3) ระบบระบายน้ำฝน
        (2.2.4) ระบบจัดการมูลฝอย
        (2.2.5) ระบบระบายอากาศ
        (2.2.6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
     (2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
        (2.3.1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
        (2.3.2) เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
        (2.3.3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
        (2.3.4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
        (2.3.5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง
        (2.3.6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
        (2.3.7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
        (2.3.8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
        (2.3.9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
        (2.3.10) ระบบป้องกันฟ้าผ่า
(3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
    (3.1) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
    (3.2) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
    (3.2) สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
    (4.1) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
    (4.2) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
    (4.3) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
    (4.4) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

Copyright by eandb.co.th
Engine by MAKEWEBEASY