งานตรวจความปลอดภัย
    บริการตรวจสอบอาคาร
      อาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท
      บทลงโทษตามกฎหมาย
      ขั่นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ
      รายละเอียดการตรวจสอบ
      ทำไมต้องตรวจและประโยชน์ที่ได้
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      หน้าที่ของเจ้าของอาคารตามกฎกระทรวง
    บริการตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงานประจำปี
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มไฟฟ้า
    บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Infrarate
    บริการตรวจลิฟท์ รอก เครน
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มตรวจ คป1,2
    บริการตรวจวัดแสงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดเสียงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นที่ใช้งาน
    งานที่ปรึกษาพลังงาน
    บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
    บริการยื่นขอผ่อนผันการจัดการพลังงานประจำปี
    บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
    บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน
    ตรวจวัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็น (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ (kW/m3/min)
    ตรวจวัดหาปริมาณการรั่วไหลเครื่องอัดอากาศ
    ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Boiler
    ตรวจวัดการสูญเสียความร้อนด้วยกล้อง Infrarate
    ตรวจวัดหาประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์อื่นๆ
    บริการจัดฝึกอบรม
    อบรมระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั่นตอน
    อบรมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
    อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
    งานด้านออกแบบและติดตั้ง
    บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
    บริการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    บริการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
    บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
    Link แนะนำ
      iworldshoping
      สภาวิศวกร
      กรมโยธาธิการและฝังเมือง
      สภาสถาปนิก
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
      สำนักความปลอดภัยแรงงาน
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
    ติดต่อบริษัท/ขอใบเสนอราคา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 16
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 187,099
 เปิดเว็บ 19/02/2556
 ปรับปรุงเว็บ 16/02/2564
 สินค้าทั้งหมด 4
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

บริหารอาคารชุด/สำนักงาน /คอนโด/หมู่บ้าน/โรงงาน/พลาซ่า/Tehical Service และรับตรวจสอบอาคารและพลังงาน

 .บทลงโทษตามกฎหมาย
             หากท่านเจ้าของอาคารท่านใดมีหรือครอบครองอาคาร,สิ่งปลูกสร้างทั้ง 9 ประเภท ตามพรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ระบุไว้และไม่ทำการหรือฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตรวจสอบอาคาร  หรือไม่ส่ง
รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ
1. อาคารสูง  ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

3. อาคารชุมนุมชน  ที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

4. อาคารโรงมโหรสพ  เช่น โรงละคร  โรงภาพยนต์ เวทีการแสดงต่าง ๆ
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

5. อาคารโรงแรม ตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

6. อาคารชุด  ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และได้รับการยกเว้น ดังนี้
    6.1 อาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันบังคับใช้
   ต้องทำการตรวจสอบใหญ่ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553
    6.2 อาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันบังคับใช้
    ต้องทำการตรวจสอบใหญ่ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

7. อาคารโรงงาน  ที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

8. สถานบริการ  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
9. ป้ายโฆษณา  ที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตรม ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนตัวอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตรม
    ตรวจสอบใหญ่ภายใน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
   
บทลงโทษ 
    - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบอาคารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
    - ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 


 

Copyright by eandb.co.th
Engine by MAKEWEBEASY